обменяю магнитолу с фокуса на штатную сони с мондео из за рамки на моне она в виде трапеции